Make your own free website on Tripod.com


Home
Pengenalan
Kegiatan
Sejarah/Organisasi
Pencarian
Media PBSM
Hubungi Kami

KEGIATAN SEMASA PBSM DAERAH BELAIT

Persatuan Bulan Sabit Merah, PBSM, Daerah Belait mempunyai banyak perancangan serta aktibiti berfaedah guna mengisi waktu yang terluang bagi semua ahlinya. Ianya berbentuk samaada dalam latihan bantuan kecemasan maupun kegiatan sosial

Setiap waktu, khidmat PBSM Daerah dipergunakan olih semua lapisan masyarakat didaerah ini dalam kegiatan/keperluan seharian. PBSM mengadakan .... 


Copyright by PBSM, Kuala Belait
For problems or questions regarding this Web site contact [rmlijovy@yahoo.co.uk].
Last updated: 08/27/05.